IdaBeth Hald jobber som billedkunstner og har med jevne mellomrom utstillinger

i Oslo. Kontaktopplysninger nederst på siden.

Lenke til bildene mine som allerede er publisert under:

ArtAttack er IdaBeth Halds firma. I ArtAttack jobber IdaBeth, MacBeth, som grafisk designer på freelancebasis. Lang erfaring. Behersker programvarene InDesign, Illustrator, Photoshop og Adobe Muse. Leser også gjerne korrektur.

IDA BETH HALD • BILLEDKUNSTNER & GRAFISK DESIGNER I ART ATTACK

 ET HELT PERSONLIG FIRMA  •

post@idabeth.no • tlf 91803931 • Facebook: Idabeth Hald - Mine bilder • www.idabeth.no